Northern Lights Bridge Festival September 2022

Northern Lights
Bridge Festival
September 2022

Memorial tournament for
Gunnar Birgisson

Teams and pairs event with great prizes
Held from 2nd to 4th of September 2022

https://vikingbridge.is

8. október 2003

miðvikudagur, 8. október 2003

Stjórnarfundur 08. október 2003

Mættir á fundinn: Jón Sigurbjörnsson, Erla Sigurjónsdóttir, Kristján Már Gunnarsson, Stefanía Skarphéðinsdóttir, Elín Jóhannsdóttir, Matthías Þorvaldsson og Ísak Örn Sigurðsson

1. Skýrsla forseta

Starfsemi þessa starfsárs einkenndist af samheldni þeirrar stjórnar sem nú lætur af störfum. Strax í upphafi starfsárs gerðum við stefnumörkun sem við höfum starfað eftir. Ákveðnum verkefnum var þannig skipt milli stjórnarmanna: 

Varaforseti: Matthías Þorvaldsson 
Gjaldkeri: Kristján Már Gunnarsson 
Ritari: Elín Jóhannsdóttir 
Landsliðsumsjón: Anton Haraldsson 
Lög og reglugerðir: Anton Haraldsson 
Félagaumsjón: Birkir Jónsson 
Fréttafulltrúi: Ísak Sigurðsson 
Fræðslumál: Matthías og Erla Sigurjónsd. 
Umsjón heimasíðu: Haukur Ingason 
Meðstjórnandi: Kristján Örn Kristjánsson

Fræðslumál:
Aðaláherslan var lögð á fræðslumál ungmenna. Rætt var við fulltrúa menntamálaráðuneytisins og fengin skrifleg yfirlýsing um að bridgekennsla væri viðurkennd sem valgrein í framhaldsskólum og hófst kennsla í nokkrum skólum í haust og aðrir hafa í hyggu að byrja um nk. áramót. Ljósbrá Baldursdóttir var ráðin sem fræðslufulltrúi BSÍ frá janúar til maí 2003 og hóf störf aftur í ágústmánuði og gerður hefur verið samningur við hana fram í maí 2004. Mikil kynning á bridge hófst strax í byrjun þessa árs og voru haldin námskeið fyrir grunn- og framhaldsskólanema sem kostuð voru af BSÍ. Nú hefur Bridgefélag Reykjavíkur og BSÍ stofnað bridgefélag yngri spilara og samkvæmt mótaskrá næsta starfsárs er gert ráð fyrir framhaldsskólamóti en það var endurvakið í mars 2003 eftir langt hlé.
Guðmundur P Arnarson hefur staðið fyrir almennri kennslu í bridge og fullnægt eftirspurn að okkar mati.

Heimasíða:
Gerður var samningur um að öll bridgefélög fái aðgang að heimasíðu fyrir sitt félag án greiðslu, en BSÍ hefur boðið aðstoð við uppsetningu. Brýnt er fyrir forsvarsmönnum félagana að nýta sér þennan möguleika til þessa að halda utan um starfsemi síns félags og einnig til þess að góð heildarmynd af starfsemi bridgefélaga sé ávallt að finna á heimasíðu BSÍ. Ísak Örn hefur tekið saman annál fyrir þetta starfsá,r sem settur hefur verið inn á heimasíðu BSÍ, en gert er ráð fyrir að á heimasíðum bridgefélaganna og svæðasambandanna verði hægt að nálgast þessar upplýsingar fyrir almenning í framtíðinni.

Fréttaþjónusta
Mikil og góð uppfjöllun um bridge í fjölmilðlum hefur ekki hvað síst áhrif á vinsældir þessarar íþróttar en samkvæmt samantekt Matthíasar hefur dregið úr fréttaflutingi um bridge á undanförnum árum og verðum við að gera átak í þeim efnum.
Rætt var við forsvarsmenn bridgefélaga eldri borgara um að þau gerðust aðildarfélagar að BSÍ með 50% afslætti m.v. almennan félaga. Málið er í athugun og kemur til kasta næstu stjórnar að fylgja því máli eftir.

Landsliðsmál.
Ráðnir voru landsliðseinvaldar bæði í opnum flokki og kvennaflokki. Ekki náðist að manna landslið yngri spilara sem þó höfðu Norðurlandameistaratitil að verja og er það miður.

Guðmundur P Arnarson var ráðinn fyrirliði og þjálfari í opnum flokki fram yfir Evrópumótið í Svíþjóð í júní 2004 en liðið varð í 3. sæti á Norðurlandamótinu, sem haldið var í Færeyjum í vor. Oft höfum við sigrað í opna flokknum á NL.mótum svo þessi árangur var allt að því vonbrigði, sem sýnir hversu miklar væntingar við gerum til okkar manna.
Hluti af æfingaprógrammi landsliðsins var að taka þátt í fyrsta Opna Evrópumótinu sem haldið var í Frakklandi í júní 2003 og var árangur okkar manna ekki eins og væntingar stóðu til, enda markið sett hátt eins og áður er getið. Til þess að efla áhuga og þjálfun okkar bestu spilara hefur landsliðseinvaldurinn í opnum flokki sett í mótaskrá keppni í hæsta gæðaflokki sem tekur yfir 3 helgar í október og nóvember til þess að auðvelda val á landsliði fyrir Evrópumótið 2004.

Ragnar Hermannsson var ráðinn þjálfari í kvennaflokki fram yfir NL.mótið í maí 2003. Landsliðið varð í næstneðsta sæti og því ljóst að taka þarf ákvarðanir til lengri tíma um hvernig gott landslið í kvennaflokki verður byggt upp og kemur það í hlut næstu stjórnar að leggja línurnar í þeim efnum.

Íslandsmót.
Mikil skoðanaskipti hafa átt sér stað um fyrirkomulag og staðsetningu Íslandsmóta. Gerð var könnun í Borgarnesi þegar síðasta undankeppni í sveitakeppni var spiluð og mótaði stjórnin sér skoðun á málinu í samræmi við þær niðurstöður. Næsta undankeppni í sveitakeppni verður haldin í húsnæði BSÍ við Síðumúla og salur í næsta húsi tekinn á leigu. Úrslitin verða spiluð á Hótel Loftleiðum um páskana eins og áður. Lögð verður fyrir þetta þing breyting á reglugerð þar sem gert er ráð fyrir sama fjölda sveita í undanúrslitum en í fjórum riðlum þar sem 3 efstu sveitirnar komast áfram eða samtals 12 í úrslit. Úrslitin verði síðan spiluð þannig að fyrri hluta þess móts lýkur á föstudagskvöld en 4 efstu sveitirnar spila til úrslita á laugardag. Rætt hefur verið um hvort koma megi á öðru móti til hliðar við Íslandsmótið á sama tíma til að auka umfang mótsins.

Þátttaka í Íslandsmót í tvímenning hefur dregist saman undanfarin ár svo brýnt er, þótt ekki sé nema breytinganna vegna, að breyta til. Lagt er til að gera veg svæðamótanna sem mestan með því að leggja af undankeppnina en fjölga pörum sem hafa unnið sér rétt inn í úrslitin frá svæðasamböndunum. Gert er ráð fyrir að 56 pör spili í úrslitunum, sem verða tvískift líkt og í sveitakeppninni, þannig að 24 pör spili um Íslandsmeistaratitilinn seinni hluta mótsins.

Fjármál.
Eins og fram kemur í framlögðum reikningum standa tekjur undir kostnaði að meðtöldum vöxtum og afskriftum og er það í samræmi við þau markmið sem við settum okkur. Leigutekjur af húsnæði eru 5% af fasteignamati þegar tillit er tekið til skrifstofuaðstöðu og þeirra móta sem haldin eru í húsnæðinu en ekki reikningsfærð, sem réttlætir þá fjárfestingu sem liggur í húsnæðinu að Síðumúla 37. Unnið hefur verið að því á árinu að fá veitingaleyfi fyrir starfsemi BSÍ og er verið að ganga frá því endanlega þessa dagana.
Á fjárlögum ríkisins er gert ráð fyrir 8 milljón króna framlagi til BSÍ á árinu 2004 eða sömu upphæð og okkur var úthlutað fyrir síðasta starfsár.
Með auknum heimsóknum á heimasíðu BSÍ verður auðveldara að fá auglýsingar á forsíðuna og hefur VÍS þegar gert samning til 3ja ára og er það von mín að þarna verði um aukinn tekjustofn að ræða í framtíðinni.
Rekstrar- og fjárhagsáætlun er nú gerð í maí fyrir komandi starfsár en síðan gert ráð fyrir að hún sé endurskoðuð þegar ný stjórn tekur við.

Að lokum vil ég þakka stjórnarmönnum og öðrum nefndarmönnum fyrir mikið og óeigingjarnt starf svo og framkvæmdastjóra fyrir gott samstarf. Einnig vil ég sérstaklega nefna Þórð Sigfússon, Jón Stefánsson, Torfa Ásgeirsson og Jóni Baldursson en þeir hafa lagt fram mikla og óeigingjarna vinnu í þágu BSÍ á undanförnum árum.

2. Skýrsla framkvæmdastjóra

Stefanía skýrði frá því að að úttekt hjá byggingafulltrúa væri loksins lokið.
Hún sagði Breiðfirðinga vera að hefja spilamennsku aftur eftir nokkurt hlé og hefðu þeir hug á að verða aðilar að BSÍ.
Ekki sagði hún nýliðabridge hafa farið vel af stað því einungis 3 pör hefðu mætt á fyrsta kvöldið.
Hún sagði ársreikninga BSÍ tilbúna og sýndu þeir kr. 800.000 í nettó hagnað. Helstu niðurstöðutölur reikninganna voru skýrðir.
Framkvæmdastjóri sagði líka frá því að í s.l. viku hafi verið fundur húseigenda í Síðumúla 37 og hafi verið ákveðið að stofna húsfélag í framhaldi af honum. Ljóst er að viðgerðir á þaki eru aðkallandi skv. úttekt Almennu Verkfræðistofunnar. Meðal annars þarf að skipta um þakjárn og verður leitað eftir tilboðum í þetta verk.
Að lokum þakkaði Stefanía Jóni forseta fyrir vel unnin störf á s.l. ári þar sem Jón gefur ekki kost á sér áfram til formennsku.

3. Ársþing

Stefanía sagði undirbúning undir ársþing BSÍ sem haldið verður 19. okt. n.k. vera í fullum gangi. Stjórnin mun leggja fram tvær breytingatillögur vegna Íslandsmóta í sveitakeppni og tvímenningi. Ekki er víst að Anton geti mætt á þingið til að fylgja tillögunum eftir, en ef ekki mun hann senda greinagerð um þær, en einhver annar stjórnarmaður leggja þær fram.

4. Verksvið mótanefndar

Rætt var um hvert verksvið mótanefndar eigi að vera. Getur mótanefnd ógilt úrskurð keppnisstjóra og er það t.d. í verkahring nefndarinnar að túlka keppnisreglugerðir? Ákveðið að fela formanni næstu áfrýjunarnefndar að taka á málinu.

5. Önnur mál

Matthías varpaði fram hugmynd um að halda framhaldsskólakennaramót samhliða framhaldsskólamóti. Voru fundarmenn sammála um að þetta gæti verið skemmtileg uppákoma.
Erla ræddi um meistarastiganefnd, hvort hún ætti nokkuð að þurfa að starfa nema í tengslum við ný mót sem haldin eru.
Fyrirspurn hafði borist frá Akureyri v/ ferðastyrks á landsliðsmót, en sú fyrirspurn kemur of seint þar sem þau mót eru þegar hafin.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 19:00